• Automatisera Hemmet – Det Smarta Huset

 • Det Intelligenta Hemmet

  Med det intelligenta hemmet kan i ni automatiskt styra belysning, värme och så vidare. Systemet läser av vissa parametrar, som t.ex. temperatur inne och ute, väderlek, luftfuktighet, hur ljust det är, vilken årstid och tid på dygnet det är. Utifrån alla dessa parametrar kan ni sedan automatiskt styra vilken belysning ni skall ha, vilken värme ni skall ha och så vidare.

  Utöver detta kan kan ni också koppla in rökdetektorer och översvämmningsdetektorer. Detektorerna för översvämmning kan ni t.ex. lägga under diskmaskinen, under diskhon, vid varmvattenbererade, vid värmepumpen. Börjar det läcka vatten får ni ett larm via e-post, SMS och push till smart telefon.

 • Vi kan hela kedjan

  Vi behärskar hela kedjan från ax till limpa. Vi projekterar er installation utifrån era krav och behov, vi installerar och konfigurerar systemet.

  Våra tekniker skapar först en design för systemet baserat på de behov ni har. Våra elektriker installerar sedan systemet för att sedan överlåta åt programmerarna att konfigurera systemet.

  Vi har behöriga elektriker för att utföra den elektriska installationen och tekniker som behärskar det aktuella systemet vi använder för det intelligenta hemmet.

  Vi kan också ta ansvar för det löpande underhållet av systemet. Vi ser till att systemet alltid hålls uppdaterat till rätt version, att batterier byts när det skall och en årlig funktionstest.

 • Z-Wave

  Z-wave är en teknik för trådlös styrning och övervakning av utrustning i framförallt hem och kontor.

  Z-Wave kan inte skicka mycket data per sekund om man jämför med snabbt internetkoppel utan är utvecklad för att vara energisnål och ha snabba responstider, alltså egenskaper som krävs för styrning och övervakning.

  Egenskaper som Z-wave har är följande:

  • Den är energisnåla
  • Den är trådlösa, vilket innebär att det är smidigt att installera i efterhand.
  • Den har stöd för mesh-nätverk (möjliggör installationer i stora hus)
  • Den ger signaler tillbaka att kommandot utfördes vilket är en trygghet (till motsats till t.ex. Nexus)
  • De flesta stora teknikföretagen är involverade och satsar mycket resurser på någon av de nya generationerna av plattformar.
  • Den är utvecklade för att vara enkel att installera

  Teknologin har blivit en de. facto. standard för denna typ av styrning och de flesta företag i denna industri utvecklar enheter baserad på denna teknologi. Detta är den mest framtidssäkra teknologin man kan välja idag.

 • Fibaro

  Vi har valt att arbeta med produkter från Fibaro. Fibaro har ett komplett utbud och framförallt har de ett robust och välutvecklat styrsystem.

  Fibaro systemet kontrollerar kontinuerligt sina sensorer. Det kan vara rörelse, temperatur, tid på dygnet och mycket mer. Utifrån det kan det styra belysning, elektriska persienner/markiser, värme och så vidare.

  Fibaro mäter också hur mycket energi som respektive enhet konsumerar. Man kan t.ex låta sin kaffebryggare anslutas via en Fibaro plugg och då se hur mycket energi den drar. All belysning som styrs via Fibaro, även där kan man se hur mycket energi de förbrukar.

 • Styrsystem

  Fibaro erbjuder två centralenheter för att styra systemet. Vilken man väljer beror på hur avancerad användare man tänker sig bli.

  Användargränssnittet till systemet är webbaserat och mycket enkelt att använda. Man kan enkelt gå in i detta och slå av och på olika enheter, t.ex. belysning och elpluggar. Man kan läsa av temperaturer, luftfuktighet osv.

  Man kan också enkelt skriva program (scener) som utför olika saker. T.ex. släcka alla lampor i hela huset klockan 23 på kvällen. Vi konfigurerar detta åt er enligt de behov ni har, men ni kan alltid i efterhand justera och lägga till program själv.

 • Säkerhet

  Fibaro är också ett system för säkerhet. Det går att använda som larmanläggning, med sina dörrsensorer och rörelsedetektorer. Dock är det inte något vi rekommenderar. För en larmanläggning bör man välja en som är dedikerat avsedd för just det.

  Med Fibaro kan man installera rökdetektorer och översvämmningsdetektorer. Detta är små kompakta enheter som drivs av batteri och därför mycket enkla att placera ut. Vattendetektorer placeras lämpligen ut under diskmaskiner, pannrum, vid kyl o frys. Läcker det då vatten skickas larm med e-post, SMS och push till smart telefon.

  Om översvämninglarmet går, eller rökdetektorn, då kan man också konfigurera så att elen till olika enheter kopplas ur eller i. T.ex kan lampor tändas, är blinka, elektrisk enheter kan kopplas ur där det brinner osv.

  Väggpluggarna fyller också ett säkerhetsbehov. Koppla t.ex. kaffekokaren till en väggplugg och konfigurera sedan huvudenheten att alltid slå av den vid ett visst klockslag. Man behöver då inte vara orolig för att man glömt denna.

  Väggpluggarna övervakar också sin belastning. Man kan välja att pluggen skall bryta strömmen om en viss belastning uppstår.

  Till höger ser ni bilder på rökdetektorn, vattendetektorn ochväggpluggen.

  Vi erbjuder ett undehållsavtal där vi gör en funktionstest varje år och ser till att batterier byts när det behövs.

 • Nästa steg

  Först och främst rekommenderar vi att ni studerar Fibaro Hemsida för lite inspiration över vad ni kan uppnå. När ni väl har bestämt er för vad det är ni vill starta med, kontaktar ni oss och vi hjälper er vidare.

  Vi gör en design av ert behov och ni får då en offert. Vi utför projektering, installation, konfigurering och test. Vill ni teckna underhållsavtal kan ni också göra det. Vi ser då till att systemet är uppdaterat, att det funktionstestas 1 gång per år och att batterier byts när det behövs.

 • Det ni bör tänka på är att man först vid en mer komplett installation uppnår de fördelar man eftersträvar. Att bara styra ett fåtal lampor tjänar föga till. Man kan t.ex. bestämma sig för att hela utebelysningen skall styras.

  Man också använda systemet enbart som översvämmningsskydd. Man installerar 2-3 detektorer och en huvudenhet.

  Har ni några frågor, tveka inte att kontakta oss!

 • Upptäck översvämmning